Αρχική          Υπηρεσίες          Έργα          Σχετικά με Εμάς          Δημοσιεύσεις          Επικοινωνία

για εμάς

H Synenergy Advisors απαρτίζεται από συνεργάτες-συμβούλους Μηχανικούς πολλών ειδικοτήτων, όπως:

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

Μηχανολόγοι Μηχανικοί

Πολιτικοί Μηχανικοί

Αρχιτέκτονες

Τοπογράφοι

Τα στελέχη μας έχουν συμβάλει στην πλειονότητα των ενεργειακών έργων (Μελέτες, Αδειοδοτήσεις, Κατασκευές & Λειτουργία) στην Ελλάδα τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια (2002-2017).

Στόχος της εταιρείας είναι η ολοκληρωμένη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα ενεργειακά έργα από την σύλληψη του έργου μέχρι τον σχεδιασμό, την αδειοδότηση, την κατασκευή αλλά και την λειτουργία του.

Ισολογισμός εταιρείας