Ανάπτυξη Διασύνδεσης Ενεργειακών Έργων

Μίλησε με έναν εξειδικευμένο μηχανικό

Κοινοποίησε:

Ανάπτυξη Διασύνδεσης Ενεργειακών Έργων

Αξιολογούμε προσεκτικά όλες τις παραμέτρους για τη βέλτιστη απόδοση κάθε έργου.

Φροντίζουμε ώστε να επιτυγχάνουμε με ακρίβεια τη μέγιστη απόδοση με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Πολυκριτηριακή Αξιολόγηση

Πολυκριτηριακή Αξιολόγηση

Για την ανάπτυξη και την υλοποίηση μιας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κρίσιμος παράγοντας αποτελεί η τοποθεσία στην οποία αυτή θα εγκατασταθεί. Η τοποθεσία της μονάδας επηρεάζει το πόσο αυτή θα είναι παραγωγική (αέρας, ήλιος, κλπ), καθώς και το επίπεδο δυσκολίας να μεταφερθεί η ηλεκτρική ενέργεια στους καταναλωτές.
Μέσω της πολυκριτηριακής αξιολόγησης από την Synenergy, ο πελάτης έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα ως προς το κόστος διασύνδεσης, καθώς και τον βαθμό υλοποίησης του έργου, μέσω παρουσίασης πιθανών τεχνικών, αδειοδοτικών και ιδιοκτησιακών ζητημάτων.

Τι περιλαμβάνουν οι υπηρεσίες μας

Η Synenergy βρίσκεται σε θέση να αναλάβει τόσο τον σχεδιασμό, όσο και την αξιολόγηση τρόπων διασύνδεσης, για έργα όπως:

 • Διασύνδεση Φωτοβολταϊκού πάρκου
 • Διασύνδεση Αιολικού πάρκου
 • Διασύνδεση μονάδας Μπαταριών

Καθώς και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρική διασύνδεση. Κατά την διαδικασία του τεχνικού σχεδιασμού και της οικονομικής ανάλυσης από τους μηχανικούς μας, λαμβάνεται υπόψη πλήθος κριτηρίων.

Ενδεικτικά κριτήρια αποτελούν:

 1. Εγγύτητα υφιστάμενων δικτύων.
 2. Χωρητικότητα υφιστάμενων δικτύων.
 3. Κατασκευασιμότητα υποδομών υπό σχεδίαση.
 4. Χωροθέτηση Υποσταθμών.
 5. Προσβασιμότητα νέων Έργων Μεταφοράς.
 6. Δυνατότητα ομαδοποίησης Έργων σε μερικό ή εκτεταμένο βαθμό.
 7. Μελλοντικά έργα δικτύων και Υποσταθμών που έχουν προγραμματιστεί στην περιοχή.
 8. Εναλλακτικά σενάρια Έργων Μεταφοράς και διασύνδεσης στο σύστημα.
 9. Κόστη Έργων Μεταφοράς και Διασύνδεσης των σεναρίων.

H αξιολόγηση των έργων έχει δυναμικό χαρακτήρα και μπορεί να μεταβάλλεται κατά την διάρκεια του χρόνου, λόγω ανάπτυξης και άλλων έργων μεταφοράς σε όμορες περιοχές και από άλλες εταιρείες.

Μας Εμπιστεύονται

Terna energeiaki
Iberdrola
Copezouzos group
Innovative power
Motor oil
Edf
Intrakat
Kiefer
Enteka
Ventus ate
Protasis
Maximus terra
Hlmekat
Atermon
Alternus
Afcon

Μίλησε με τους
μηχανικούς μας σήμερα!