Μελέτη Γραμμών Μεταφοράς Μέσης Τάσης

Μίλησε με έναν εξειδικευμένο μηχανικό

Κοινοποίησε:

Μελέτη Γραμμών Μεταφοράς Μέσης Τάσης

Παρέχουμε ολοκληρωμένες μελέτες για εναέρια και για υπόγεια δίκτυα.

Διαθέτουμε τη δυνατότητα να υπολογίσουμε όλα τα χαρακτηριστικά με λεπτομέρεια καθώς και να συντάξουμε τον προϋπολογισμό του έργου.

Στάδιο προμελέτης & μελέτης εφαρμογής

Στάδιο προμελέτης & μελέτης εφαρμογής

Όσον αφορά τη μέση τάση, πραγματοποιούμε μελέτες τόσο για εναέρια όσο και για υπόγεια δίκτυα. Παρέχονται υπηρεσίες από το στάδιο της προμελέτης στο οποίο πραγματοποιείται η αρχική όδευση των γραμμών έως και το στάδιο της μελέτης εφαρμογής στην οποία περιλαμβάνονται φύλλα πασσαλώσεως (εναέρια δίκτυα) και τομές (υπόγεια δίκτυα).
Υπάρχει η δυνατότητα υπολογισμού χαρακτηριστικών των δικτύων μεταφοράς (απώλειες, ειδικές αντιστάσεις κ.α.), καθώς και φύλλα προϋπολογισμού κόστους για την κατασκευή.

Τι περιλαμβάνουν οι υπηρεσίες μας

Μια μελέτη γραμμής μέσης τάσης (20 & 33 kV) περιλαμβάνει:

Εναέρια:

 • Σχέδιο όδευσης της Γραμμής Μεταφοράς Μέσης Τάσης σε πινακίδες επί χαρτών της ΓΥΣ
 • Φύλλα πασσαλώσεως – Μηχανολογικοί υπολογισμοί
 • Μηκοτομή της όδευσης
 • Μονογραμμικά-Λειτουργικά διαγράμματα
 • Ηλεκτρολογικοί υπολογισμοί – Υπολογισμοί Πτώσης Τάσεων
 • Προδιαγραφές υλικών
 • Προϋπολογισμός της κατασκευής του έργου – Κοστολόγιο υλικών

Υπόγεια:

 • Σχέδιο όδευσης της Γραμμής Μεταφοράς Μέσης Τάσης σε πινακίδες επί χαρτών της ΓΥΣ
 • Σχέδια λεπτομερειών κατασκευών και τομών υπογείων δικτύων
 • Μονογραμμικά-Λειτουργικά διαγράμματα
 • Ηλεκτρολογικοί υπολογισμοί – Υπολογισμοί Πτώσης Τάσεων
 • Προδιαγραφές υλικών
 • Προϋπολογισμός της κατασκευής του έργου – Κοστολόγιο υλικών

Μας Εμπιστεύονται

Terna energeiaki
Iberdrola
Copezouzos group
Innovative power
Motor oil
Edf
Intrakat
Kiefer
Enteka
Ventus ate
Protasis
Maximus terra
Hlmekat
Atermon
Alternus
Afcon

Μίλησε με τους
μηχανικούς μας σήμερα!