Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Αδειοδότηση

Μίλησε με έναν εξειδικευμένο μηχανικό

Κοινοποίησε:

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Αδειοδότηση

Γνωρίζουμε την ακριβή διαδικασία αδειοδοτήσεων και όλους τους φορείς που εμπλέκονται.

Φροντίζουμε να αποφεύγονται καθυστερήσεις οι οποίες μπορεί να επιβαρύνουν σημαντικά τον χρόνο ολοκλήρωσης κάθε έργου.

Τεχνογνωσία αδειοδοτήσεων

Τεχνογνωσία αδειοδοτήσεων

Η Synenergy μέσω της εμπειρίας που διαθέτει στο πλαίσιο της ανάπτυξης ενεργειακών έργων, βρίσκεται σε θέση να γνωρίζει τη διαδικασία αδειοδότησής τους μέσω των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και το πλήθος και είδος των εγγράφων προς υποβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες.
Μέσω της καθοδήγησης από την εταιρία μας, ο πελάτης βρίσκεται σε θέση να αποφύγει αδειοδοτικά κωλύματα ώστε να μειώσει τον χρόνο της διαδικασίας αδειοδότησης.

Τι περιλαμβάνουν οι υπηρεσίες μας

Η Εταιρία μας, ως σύμβουλος διαχείρισης ενεργειακών έργων, παρέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις αδειοδοτήσεις που απαιτούνται, καθώς και χρονοδιαγράμματα αυτών. Η συνεχής επικοινωνία με τους μηχανικούς μας, καθώς και η καθοδήγηση κατά την πορεία των αδειοδοτήσεων, συμβάλλουν σε:

  • αποφυγή πιθανών κωλυμάτων
  • ομαλή διαδικασία αδειοδότησης
  • ορθή εκτίμηση οροσήμων
  • καλύτερο προγραμματισμό εργασιών

Μας Εμπιστεύονται

Terna energeiaki
Iberdrola
Copezouzos group
Innovative power
Motor oil
Edf
Intrakat
Kiefer
Enteka
Ventus ate
Protasis
Maximus terra
Hlmekat
Atermon
Alternus
Afcon

Μίλησε με τους
μηχανικούς μας σήμερα!