Επιστροφή στα έργα

Διασύνδεση Εργοστασίου φυσικού αερίου CCGT στη Λάρισα

Κοινοποίησε:

Διασύνδεση Εργοστασίου φυσικού αερίου CCGT στη Λάρισα

Απαιτήσεις

Το συγκεκριμένο Έργο αφορά τη διασύνδεση εργοστασίου φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου ονομαστικής ισχύος 870 MW, το οποίο αποτελεί μονάδα βάσης για το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Επομένως η διασύνδεση πρέπει να σχεδιαστεί με υψηλό βαθμό αξιοπιστίας, λαμβάνοντας υπόψη παράλληλα την ελαχιστοποίηση του κόστους.

Πελάτης

ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΑΕ - IP Innovative Power

ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΑΕ - IP Innovative Power

ipinnovativepower.com
Ζεύγος Εναέριων Γραμμών Μεταφοράς 400kV

28 km

Ζεύγος Εναέριων Γραμμών Μεταφοράς 400kV

Η Πρόκληση

Ο πελάτης αρχικά προσανατολιζόταν σε εναλλακτικές λύσεις διασύνδεσης οι οποίες παρουσίαζαν δυσκολίες υλοποίησης, όπως την όδευση μέσω πολλών ιδιωτικών ιδιοκτησιών. Η κύρια πρόκληση που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν ο σχεδιασμός δύο γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αρκετών χιλιομέτρων με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλιστεί η υλοποίησή τους με τα λιγότερα δυνατά εμπόδια.

Η Λύση

Πραγματοποιήθηκε εκτενής έρευνα της περιοχής του έργου και εξετάστηκαν όλα τα σενάρια διασύνδεσης του εργοστασίου λαμβάνοντας υπόψη την τοπολογία του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Καταλήξαμε στη βέλτιστη τεχνικά λύση, η οποία μειώνει τις εμπλεκόμενες ιδιοκτησίες τουλάχιστον κατά 15 φορές και προκαλεί την ελάχιστη δυνατή όχληση στους κατοίκους της περιοχής.

Σχετικές Υπηρεσίες

 • Προμελέτη για καταλληλότητα
 • Μελέτη για ΜΠΕ
 • Οριστική Μελέτη για έγκριση από τον ΑΔΜΗΕ

Με βάση τη σχεδίαση που ακολουθήθηκε, το εγχείρημα απλουστεύθηκε σημαντικά και βελτιώθηκαν οι προοπτικές αποπεράτωσής του.

 • Έναρξη Έργου

  Οκτώβριος 2021

 • Λήξη Έργου

  Εν εξελίξει

 • Κλάδος

  Εταιρείες ανάπτυξης μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Μας Εμπιστεύονται

Terna energeiaki
Iberdrola
Copezouzos group
Innovative power
Motor oil
Edf
Intrakat
Kiefer
Enteka
Ventus ate
Protasis
Maximus terra
Hlmekat
Atermon
Alternus
Afcon

Μίλησε με τους
μηχανικούς μας σήμερα!