Επιστροφή στα έργα

Γραμμή Μεταφοράς 150 kV στη Γαλατινή Κοζάνης

Κοινοποίησε:

Γραμμή Μεταφοράς 150 kV στη Γαλατινή Κοζάνης

Απαιτήσεις

Το έργο αφορά τη διασύνδεση Αιολικών & Φωτοβολταϊκών Πάρκων στην περιοχή της Γαλατινής του Νομού Κοζάνης συνολικής ισχύος 500 MW.

Πελάτης

Εναέρια Γραμμή Μεταφοράς 150kV

19 km

Εναέρια Γραμμή Μεταφοράς 150kV

Η Πρόκληση

Κύριο εμπόδιο στον σχεδιασμό της Γραμμής Μεταφοράς ήταν η ύπαρξη πολλών αδειοδοτημένων πάρκων στην περιοχή με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν περιθώρια ευελιξίας.

Η Λύση

Για την εύρεση μιας τεχνικά εφικτής όδευσης η οποία ελαχιστοποιεί αδειοδοτικά κωλύματα λόγω ανάπτυξης πολλαπλών φωτοβολταϊκών έργων στην περιοχή, πραγματοποιήθηκε εκτενής ανάλυση των τοπογραφικών δεδομένων σε συνδυασμό με έλεγχο τεχνικής επάρκειας για τους πυλώνες προς εγκατάσταση.

Σχετικές Υπηρεσίες

  • Μελέτη εναέριας γραμμής για την εισαγωγή στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

Ο πελάτης διαθέτει στα χέρια του μια τεχνικά άρτια όδευση της γραμμής μεταφοράς με απουσία αδειοδοτικών ζητημάτων.

  • Έναρξη Έργου

    Νοέμβριος 2021

  • Λήξη Έργου

    Εν εξελίξει

  • Κλάδος

    Εταιρείες ανάπτυξης μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Μας Εμπιστεύονται

Terna energeiaki
Iberdrola
Copezouzos group
Innovative power
Motor oil
Edf
Intrakat
Kiefer
Enteka
Ventus ate
Protasis
Maximus terra
Hlmekat
Atermon
Alternus
Afcon

Μίλησε με τους
μηχανικούς μας σήμερα!