Επιστροφή στα έργα

Γραμμή Μεταφοράς 400 kV στα Ραθάρια Βοιωτίας

Κοινοποίησε:

Γραμμή Μεταφοράς 400 kV στα Ραθάρια Βοιωτίας

Απαιτήσεις

Η εναέρια Γραμμή Μεταφοράς σχεδιάστηκε για τη διασύνδεση Σταθμών Αποθήκευσης Ενέργειας, συνολικής ισχύος περίπου 500 MW.

Πελάτης

Intrakat

Intrakat

intrakat.gr
Εναέρια Γραμμή Μεταφοράς 400kV

34 km

Εναέρια Γραμμή Μεταφοράς 400kV

Η Πρόκληση

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για τον σχεδιασμό του συγκεκριμένου έργου αποτέλεσαν το μεγάλο μήκος της Γραμμής Μεταφοράς, το ανάγλυφο της περιοχής και η ύπαρξη πολλαπλών έργων ΑΠΕ στην εγγύτερη περιοχή.

Η Λύση

Κατά τη διαδικασία μελέτης πιθανών οδεύσεων για την εναέρια γραμμή, μόνο μία συγκεκριμένη όδευση παρουσίαζε τεχνική αρτιότητα και ταυτόχρονα διέθετε τις απαιτούμενες αποστάσεις από υποδομές στην περιοχή.

Σχετικές Υπηρεσίες

  • Μελέτη εναέριας γραμμής για την εισαγωγή στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

Ο πελάτης παρέλαβε τα σχέδια διασύνδεσης των σταθμών, γνωρίζοντας πως διαθέτει μια άρτια, αξιόπιστη και οικονομικά βέλτιστη λύση.

  • Έναρξη Έργου

    Οκτώβριος 2021

  • Λήξη Έργου

    Απρίλιος 2022

  • Κλάδος

    Εταιρείες ανάπτυξης μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

Μας Εμπιστεύονται

Terna energeiaki
Iberdrola
Copezouzos group
Innovative power
Motor oil
Edf
Intrakat
Kiefer
Enteka
Ventus ate
Protasis
Maximus terra
Hlmekat
Atermon
Alternus
Afcon

Μίλησε με τους
μηχανικούς μας σήμερα!