Επιστροφή

Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για τα Ηλεκτρικά Δίκτυα

6 Δεκεμβρίου 2023

Κοινοποίησε:

Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για τα Ηλεκτρικά Δίκτυα

Καθοδηγούμενο από την Αύξηση των Ηλεκτρικών Αναγκών κατά 60% έως το 2030

Αντιμέτωποι με την αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια και με τη μετάβαση προς την ανανεώσιμη ενέργεια, το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για τα Ηλεκτρικά Δίκτυα εμφανίζεται ως μια στρατηγική απάντηση, απαραίτητη για τον σχεδιασμό των μελλοντικών ενεργειακών υποδομών της Ευρώπης.

Στη Synenergy Advisors, που ειδικεύεται στον σχεδιασμό υποδομών Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, αναγνωρίζουμε τις βαθιές επιπτώσεις αυτού του σχεδίου για τον ενεργειακό τομέα, ειδικά στο πλαίσιο του εξελισσόμενου ενεργειακού τοπίου της Ελλάδας.

Electricity tower

Ένας κύριος παράγοντας του σχεδίου είναι η προβλεπόμενη αύξηση κατά 60% της κατανάλωσης ηλεκτρισμού έως το 2030, η οποία τροφοδοτείται από την αυξημένη ζήτηση για καθαρή κινητικότητα, θέρμανση και ψύξη, καθώς και την ηλεκτροδότηση των βιομηχανιών.

Αυτή η αύξηση υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για μια εκτεταμένη αναβάθμιση και επέκταση των ενεργειακών δικτύων της Ευρώπης.

Παράλληλα με αυτή την αυξανόμενη ζήτηση, υπάρχει μια έντονη προσπάθεια για την επιτάχυνση της ικανότητας παραγωγής από αιολική και ηλιακή ενέργεια από 400 GW το 2022 σε τουλάχιστον 1,000 GW μέχρι το 2030.

Τέτοιοι φιλόδοξοι στόχοι απαιτούν μια γρήγορη και στρατηγική αντίδραση για να εξασφαλιστεί η ανθεκτικότητα και η χωρητικότητα του δικτύου.

Σύμφωνα με το Δεκαετές Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου της ENTSO-E, τα επόμενα επτά χρόνια είναι κρίσιμα, καθώς αναμένεται να διπλασιαστούν οι υποδομές διασυνοριακής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Αυτή η επέκταση δεν περιορίζεται μόνο στα διασυνοριακά έργα · σημαντικές επενδύσεις προβλέπονται και εντός των εθνικών συνόρων, επηρεάζοντας τόσο τα δίκτυα μεταφοράς όσο και τα δίκτυα διανομής.

Αυτό αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο, με το ΙΕΑ (International Energy Agency) να προβλέπει την ανάγκη για πάνω από 80 εκατομμύρια χιλιόμετρα δικτύων παγκοσμίως μέχρι το 2040.

Η εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επενδύσεις ύψους €584 δισ. για τα ηλεκτρικά δίκτυα μέχρι το 2030 αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μέρος της συνολικής χρηματοδότησης που απαιτείται για τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια.

Αυτή η οικονομική δέσμευση είναι καίρια για να διασφαλιστεί ότι η υποδομή του δικτύου γίνεται καταλύτης και όχι εμπόδιο στην άμεση μετάβαση της Ευρώπης στην καθαρή ενέργεια.

Το Σχέδιο Δράσης παρουσιάζει μια περιεκτική στρατηγική 14 δράσεων που επικεντρώνεται στο να καταστήσει τα ηλεκτρικά δίκτυα της Ευρώπης πιο ανθεκτικά, πιο συνδεδεμένα, περισσότερο ψηφιοποιημένα και ανθεκτικά στις κυβερνοαπειλές.

Green electricity

Κεντρικό στοιχείο αυτής της στρατηγικής είναι η επιτάχυνση της υλοποίησης Έργων Κοινής Ωφέλειας (PCI) και ο αναπτυξιακός προσανατολισμός νέων έργων.

Από το 2024, η Επιτροπή, τα Κράτη Μέλη και οι Διαχειριστές του Συστήματος Μεταφοράς Ενέργειας (TSO) σκοπεύουν να ενισχύσουν την υποστήριξη για την προετοιμασία των PCI, εξασφαλίζοντας έτσι ταχύτερη υλοποίηση και χρηματοδότηση των έργων.

Ο ρόλος του ENTSO-E στην προώθηση του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού του δικτύου έως το 2050 είναι κρίσιμος, ιδίως για την ενσωμάτωση υπεράκτιων και χερσαίων συστημάτων καθώς και συστημάτων υδρογόνου, από το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Επιπλέον, από το πρώτο τρίμηνο του 2025, η Επιτροπή στοχεύει στο να εισάγει κανονιστικά κίνητρα για την προοδευτική ανάπτυξη του δικτύου, προσδιορίζοντας τις συνθήκες υπό τις οποίες πρέπει να χορηγούνται προορατικές επενδύσεις σε έργα δικτύου.

Επίσης, ο Οργανισμός Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΕΕ (DSO) και ο ENTSO-E, θα συνεργαστούν για την προώθηση τεχνολογιών έξυπνου δικτύου από το τέταρτο τρίμηνο του 2024.

Επιπλέον, επιδιώκεται η ενίσχυση των αλυσίδων εφοδιασμού των δικτύων, με συνεργατικές προσπάθειες για την ανάπτυξη κοινών τεχνολογικών προδιαγραφών και τη βελτίωση της ορατότητας της σειράς έργων του δικτύου.

Συνολικά, το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ καθορίζει έναν σαφή και φιλόδοξο δρόμο για την ανάπτυξη των ενεργειακών δικτύων της Ευρώπης.

Στη Synenergy Advisors, συμμεριζόμαστε πλήρως αυτό το όραμα, έτοιμοι να αξιοποιήσουμε την εμπειρία μας στον σχεδιασμό υποδομών Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, για να συμβάλουμε σε ένα πιο συνδεδεμένο, αποδοτικό και βιώσιμο ευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο.

Αυτό το σχέδιο δεν είναι απλά ένα σχέδιο για το μέλλον, είναι ένα κάλεσμα για άμεση δράση, εξασφαλίζοντας ότι οι ενεργειακές υποδομές της Ευρώπης είναι ανθεκτικές, προσαρμόσιμες και έτοιμες να υποδεχτούν την εποχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Μίλησε με τους
μηχανικούς μας σήμερα!