Επιστροφή

Συναγερμός για τον Ρόλο των Δικτύων στην Πράσινη Ενεργειακή Μετάβαση

7 Νοεμβρίου 2023

Κοινοποίησε:

Συναγερμός για τον Ρόλο των Δικτύων στην Πράσινη Ενεργειακή Μετάβαση

Για περισσότερο από έναν αιώνα, τα δίκτυα αποτελούν τα "θεμέλια" των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχοντας ενέργεια σε κατοικίες, επιχειρήσεις, γραφεία και ιατρικές εγκαταστάσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με την πρόσφατα δημοσιευμένη έρευνα του ΙΕΑ (International Energy Agency), Electricity Grids and Secure Energy Transitions, τα δίκτυα δε συμβαδίζουν με την ταχεία πρόοδο των τεχνολογιών καθαρής ενέργειας, όπως η ηλιακή και η αιολική.

Καθώς η σημασία της ηλεκτρικής ενέργειας συνεχίζει να εντείνεται με ταχείς ρυθμούς, αυξάνεται και η επιβάρυνση του δικτύου.

Μέχρι το 2040, θα πρέπει να προστεθούν ή να αντικατασταθούν 80 εκατομμύρια χιλιόμετρα ηλεκτρικών γραμμών - ισοδύναμο του συνόλου του σημερινού παγκόσμιου δικτύου - προκειμένου να υποστηριχθεί η ενεργειακή ασφάλεια και να επιτευχθούν όλοι οι εθνικοί στόχοι για την ενέργεια και το κλίμα.

Στην πραγματικότητα, η χρήση νέων τεχνολογιών, όπως οι αντλίες θερμότητας και τα ηλεκτρικά οχήματα, έχει οδηγήσει στην εξάπλωση της ηλεκτρικής ενέργειας σε περιοχές όπου προηγουμένως κυριαρχούσαν τα ορυκτά καύσιμα.

Εν τω μεταξύ, τα κράτη αναπτύσσουν έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με ταχείς ρυθμούς, γεγονός που καθιστά αναγκαία την εγκατάσταση πρόσθετων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για τη σύνδεσή τους με τα υφιστάμενα ηλεκτρικά συστήματα, καθώς και την καλή λειτουργία των δικτύων διανομής, ώστε να διασφαλίζεται η συνεπής τροφοδοσία των τελικών χρηστών.

Δίκτυο διανομής ηλιακής και αιολικής ενέργειας
Σχήμα 1: Δίκτυο διανομής ηλιακής και αιολικής ενέργειας

Η μελέτη επισημαίνει ένα σημαντικό και διευρυνόμενο ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που αναμένουν έγκριση για να συνδεθούν με το δίκτυο, τονίζοντας ότι 1.500 GW από αυτά τα έργα βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωσή τους.

Αυτό είναι πενταπλάσιο του παγκόσμιου ποσού αιολικής και ηλιακής ισχύος που προστέθηκε στο δίκτυο το προηγούμενο έτος.

Το σενάριο Grid Delay Case που δημιουργήθηκε για την έρευνα “Electricity Grids and Secure Energy Transitions”, εξετάζει τις πιθανές συνέπειες σε περίπτωση που οι επενδύσεις στο δίκτυο δεν αυξηθούν αρκετά γρήγορα.

Το σενάριο αυτό εκτιμά ότι η βραδύτερη ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία οδηγεί σε υψηλότερη κατανάλωση ορυκτών καυσίμων, θα οδηγήσει σε 60 δισεκατομμύρια τόνους υψηλότερες αθροιστικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) μεταξύ 2030 και 2050, όπως απεικονίζεται παρακάτω (Σχήμα 2).

Οι παγκόσμιες εκπομπές CO2 του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας στην Περίπτωση Καθυστέρησης Δικτύου και το σενάριο των δεσμεύσεων που ανακοινώθηκαν, 2010-2050
Σχήμα 2: Οι παγκόσμιες εκπομπές CO2 (Gt) του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας στο σενάριο Grid Delay Case και στο σενάριο Announced Pledges, μεταξύ 2010-2050

Αυτό θα οδηγούσε την παγκόσμια άνοδο της θερμοκρασίας πολύ πάνω από τον στόχο της συμφωνίας του Παρισιού για 1,5 °C, με 40% πιθανότητα υπέρβασης των 2°C.

Η έρευνα προτείνει μια σειρά δράσεων που μπορούν να βελτιώσουν την τρέχουσα κατάσταση.

Πρώτα απ' όλα, η αύξηση και η ενίσχυση των συνδέσεων δικτύου εντός και μεταξύ των κρατών θα συμβάλει στην ενίσχυση της ευστάθειας των ενεργειακών δικτύων και θα τους επιτρέψει να ενσωματώσουν αποτελεσματικότερα τα αυξανόμενα ποσοστά ηλιακής και αιολικής ενέργειας.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις διασυνδέσεις δικτύων μεταξύ των χωρών σε αυτό το άρθρο, Ενώνοντας την Ευρώπη μέσω Διασυνοριακής Μεταφοράς Ενέργειας.

Επιπλέον, ενθαρρύνεται η κυβερνητική στήριξη για έργα μεταφοράς μεγάλης κλίμακας, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα δίκτυα είναι έτοιμα για τη μελλοντική σημαντική ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Επιπλέον, η έρευνα παροτρύνει τους διαχειριστές δικτύων και τους επενδυτές να ενσωματώσουν την ψηφιοποίηση, ώστε να αναπτύξουν πιο ευέλικτα και αξιόπιστα δίκτυα.

Οι εκτεταμένοι χρόνοι για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου καθιστούν επιτακτική την ανάγκη δράσης.

Σε αντίθεση με τα νέα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που χρειάζονται 1 έως 5 χρόνια, ο σχεδιασμός, η αδειοδότηση και η ολοκλήρωση νέων υποδομών δικτύου συχνά διαρκεί 5 έως 15 χρόνια.

Αδιαμφισβήτητα, απαιτείται διεθνής συνεργασία για την αναβάθμιση και την ανάπτυξη των υποδομών δικτύου σε όλα τα κράτη.

Παρά την έντονη αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και τις συνεχείς προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων πρόσβασης στην ενέργεια, οι επενδύσεις σε δίκτυα έχουν μειωθεί στα αναπτυσσόμενα κράτη, με εξαίρεση την Κίνα, τα τελευταία χρόνια.

Η Synenergy Advisors, με την τεχνογνωσία της στον σχεδιασμό γραμμών μεταφοράς ενέργειας, είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την ανάγκη επέκτασης των γραμμών μεταφοράς πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας.

Η εταιρεία μας είναι άρτια εξοπλισμένη για να βοηθήσει στη σύνδεση ανανεώσιμων πηγών σε περιοχές πλούσιες σε πόρους με μακρινά κέντρα ζήτησης, συμβάλλοντας σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μέλλον.

Μίλησε με τους
μηχανικούς μας σήμερα!