Οριστική Μελέτη Γραμμών Μεταφοράς Υψηλής Τάσης

Μίλησε με έναν εξειδικευμένο μηχανικό

Κοινοποίησε:

Οριστική Μελέτη Γραμμών Μεταφοράς Υψηλής Τάσης

Παραδίδουμε την Οριστική Μελέτη για έγκριση, ώστε ξεκινήσει η κατασκευή του έργου.

Δημιουργούμε έναν πλήρη φάκελο με όλα τα απαραίτητα στοιχεία έτοιμο για κατάθεση στον ΑΔΜΗΕ.

Πλήρης φάκελος έτοιμος για κατάθεση

Πλήρης φάκελος έτοιμος για κατάθεση

Η οριστική μελέτη αποτελεί το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας αδειοδότησης των έργων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Έχοντας ο πελάτης στην κατοχή του υπογεγραμμένη σύμβαση σύνδεσης με τον Διαχειριστή (ΑΔΜΗΕ), βρίσκεται σε θέση να καταθέσει φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει σχέδια και πίνακες που παρουσιάζουν αναλυτικά την τοπολογία των έργων διασύνδεσης υψηλής τάσης (Γραμμές μεταφοράς & Υποσταθμός).
Με την έγκριση της οριστικής μελέτης από τον Διαχειριστή, ο πελάτης μπορεί να προχωρήσει στην κατασκευή του έργου.

Τι περιλαμβάνουν οι υπηρεσίες μας

Στον φάκελο Οριστικής Μελέτης της Γραμμής Μεταφοράς που κατατίθεται στον ΑΔΜΗΕ, ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

  • Πίνακας Γενικών Στοιχείων.
  • Πίνακες Πύργων.
  • Μηκοτομές & Οριζοντιογραφίες.
  • Πίνακες Αποσβεστών.
  • Ενδεικτικός Χάρτης Όδευσης της Γραμμής Μεταφοράς.
  • Διάταξη Αγωγών Φάσεων & Προστασίας.
  • Ρυθμίσεις Βελών Αγωγών Φάσεων & Προστασίας.
  • Διατομές πύργων.

Μας Εμπιστεύονται

Terna energeiaki
Iberdrola
Copezouzos group
Innovative power
Motor oil
Edf
Intrakat
Kiefer
Enteka
Ventus ate
Protasis
Maximus terra
Hlmekat
Atermon
Alternus
Afcon

Μίλησε με τους
μηχανικούς μας σήμερα!