Υποστήριξη Σταδίου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Μίλησε με έναν εξειδικευμένο μηχανικό

Κοινοποίησε:

Υποστήριξη Σταδίου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Παραδίδουμε έναν ολοκληρωμένο φάκελο απαραίτητο για την σύνταξη της ΜΠΕ.

Προχωράμε σε έλεγχο με επικαιροποιημένα τοπογραφικά δεδομένα εδάφους και μελέτη της οδοποιίας πρόσβασης στους πυλώνες.

Τοπογράφηση μέσω συστήματος LiDAR

Τοπογράφηση μέσω συστήματος LiDAR

Με την ολοκλήρωση της προμελέτης, ακολουθεί η εκπόνηση της μελέτης κατά την οποία πραγματοποιείται έλεγχος της αρχικής σχεδίασης της γραμμής μεταφοράς με επικαιροποιημένα τοπογραφικά δεδομένα εδάφους (Τοπογράφηση μέσω συστήματος LiDAR) ώστε να εξαλειφθούν τυχόν σφάλματα της αρχικής σχεδίασης. Επιπρόσθετα, σε αυτό το στάδιο εκπονείται μελέτη οδοποιίας σχετικά με την πρόσβαση στους πυλώνες.
Αυτά τα στοιχεία είναι απαραίτητα για να τη σύνταξη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), η οποία εκπονείται από τα εκάστοτε γραφεία περιβαλλοντικών μελετών.

Τι περιλαμβάνουν οι υπηρεσίες μας

Ο φάκελος προς κατάθεση περιέχει τα εξής παραδοτέα:

  • Σχέδια μελέτης όδευσης της Γραμμής Μεταφοράς με γεωαναφορά και σε υπόβαθρο Ορθοφωτοχαρτών.
  • Τεχνική έκθεση της Γραμμής Μεταφοράς.
  • Ζώνες πρόσβασης στις θέσεις των πυλώνων (Μελέτη δασικής οδοποιίας υφιστάμενης και νέας).

Μας Εμπιστεύονται

Terna energeiaki
Iberdrola
Copezouzos group
Innovative power
Motor oil
Edf
Intrakat
Kiefer
Enteka
Ventus ate
Protasis
Maximus terra
Hlmekat
Atermon
Alternus
Afcon

Μίλησε με τους
μηχανικούς μας σήμερα!