Προμελέτη για Καταλληλότητα Έργου

Μίλησε με έναν εξειδικευμένο μηχανικό

Κοινοποίησε:

Προμελέτη για Καταλληλότητα Έργου

Μέσα από μία ποιοτική προμελέτη ελαχιστοποιούμε τα κατασκευαστικά κόστη.

Επιλέγουμε τις βέλτιστες θέσεις των υποσταθμών και τις διαδρομές διασύνδεσης με σχεδιασμό υψηλών προδιαγραφών.

Ποιοτική Προμελέτη Καταλληλότητας

Ποιοτική Προμελέτη Καταλληλότητας

Σε αυτό το στάδιο η Synenergy πραγματοποιεί την αρχική σχεδίαση-προμελέτη των έργων διασύνδεσης. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται η επιλογή της θέσης του Υποσταθμού και της διαδρομής που θα ακολουθήσει η γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης. Μέσω μιας ποιοτικής αρχικής σχεδίασης, ελαχιστοποιείται το συνολικό κατασκευαστικό κόστος για τον πελάτη ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται μια υγιής βάση για την εκπόνηση των μετέπειτα μελετών.
Με την ολοκλήρωση της προμελέτης, ο πελάτης λαμβάνει τον αντίστοιχο φάκελο προς κατάθεση στον Διαχειριστή (ΑΔΜΗΕ).

Τι περιλαμβάνουν οι υπηρεσίες μας

Ο φάκελος που κατατίθεται στον Διαχειριστή περιέχει την εκπονημένη προμελέτη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, στην οποία περιλαμβάνονται:

  • Χάρτης Προμελέτης Όδευσης της Γραμμής Μεταφοράς με υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη.

  • Χάρτης Προμελέτης Όδευσης της Γραμμής Μεταφοράς με υπόβαθρο ισοϋψών καμπυλών.

  • Σύντομη Τεχνική Περιγραφή της Γραμμής Μεταφοράς.

Μας Εμπιστεύονται

Terna energeiaki
Iberdrola
Copezouzos group
Innovative power
Motor oil
Edf
Intrakat
Kiefer
Enteka
Ventus ate
Protasis
Maximus terra
Hlmekat
Atermon
Alternus
Afcon

Μίλησε με τους
μηχανικούς μας σήμερα!