Επιστροφή στα έργα

Διασύνδεση Εργοστασίου φυσικού αερίου CCGT στην Αλεξανδρούπολη

Κοινοποίησε:

Διασύνδεση Εργοστασίου φυσικού αερίου CCGT στην Αλεξανδρούπολη

Απαιτήσεις

Το συγκεκριμένο Έργο αφορά τη διασύνδεση εργοστασίου φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου ονομαστικής ισχύος 840 MW, το οποίο βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Επομένως, η διασύνδεση πρέπει να σχεδιαστεί με υψηλό βαθμό αξιοπιστίας λαμβάνοντας υπόψη παράλληλα την ελαχιστοποίηση του κόστους.

Πελάτης

ΟΜΙΛΟΣ COPELOUZOS

ΟΜΙΛΟΣ COPELOUZOS

copelouzos.gr
, dei.gr
, depa.gr
Ζεύγος Εναέριων Γραμμών Μεταφοράς 400kV

28 km

Ζεύγος Εναέριων Γραμμών Μεταφοράς 400kV

Η Πρόκληση

Το γεγονός ότι μεταξύ του εργοστασίου και του σημείου διασύνδεσης βρίσκεται το Νότιο Δασικό Σύμπλεγμα Έβρου, περιοχή χαρακτηρισμένη ως “Natura 2000”, αποτέλεσε πρόκληση για την απρόσκοπτη σύνδεση και, παράλληλα, την πλήρη προστασία του οικοσυστήματος. Η ύπαρξη πολλών υφιστάμενων και προς ανάπτυξη έργων ΑΠΕ πέριξ της περιοχής “Natura 2000” αύξησε περαιτέρω τον βαθμό δυσκολίας.

Η Λύση

Για να βρεθεί ο βέλτιστος τρόπος διασύνδεσης του εργοστασίου στο ΕΣΜΗΕ, συνεργαστήκαμε με περιβαλλοντολόγους, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η όχληση των ευαίσθητων ειδών της περιοχής “Natura 2000” και, ταυτόχρονα, να περιοριστούν οι απαλλοτριώσεις σε ιδιοκτησίες.

Σχετικές Υπηρεσίες

 • Προμελέτη για καταλληλότητα
 • Μελέτη για ΜΠΕ
 • Οριστική Μελέτη για έγκριση από τον ΑΔΜΗΕ

H σχεδίαση που ακολουθήσαμε, μείωσε σημαντικά τα απαιτούμενα χιλιόμετρα των γραμμών μεταφοράς για τη σύνδεση του εργοστασίου και διατηρήθηκε η ισορροπία μεταξύ της βιωσιμότητας του έργου και της προστασίας της φύσης στην περιοχή.

 • Έναρξη Έργου

  Νοέμβριος 2021

 • Λήξη Έργου

  Εν εξελίξει

 • Κλάδος

  Εταιρείες ανάπτυξης μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Μας Εμπιστεύονται

Terna energeiaki
Iberdrola
Copezouzos group
Innovative power
Motor oil
Edf
Intrakat
Kiefer
Enteka
Ventus ate
Protasis
Maximus terra
Hlmekat
Atermon
Alternus
Afcon

Μίλησε με τους
μηχανικούς μας σήμερα!